Voorwaarden

Geen kleine vervelende lettertjes, maar wel tien heldere afspraken om misverstanden te voorkomen:

  • De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
  • De Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
  • Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
  • De fotograaf levert alle gemaakte foto’s met standaard nabewerking (lichtcorrectie) en zonder watermerk op in digitaal formaat (via een tijdelijke link kunnen de foto’s worden gedownload).
  • Voor het eventueel nabewerken worden separate afspraken gemaakt tussen de fotograaf en opdrachtgever.
  • De foto’s worden volledig eigendom van de opdrachtgever(s) en zijn door hem/haar naar eigen inzicht te verspreiden en mogen door de opdrachtgever eventueel commercieel gebruikt worden.
  • In het geval van commercieel gebruik door de opdrachtgever zal deze de naam van de fotograaf vermelden conform de auteurswet.
  • De fotograaf mag de foto’s gebruiken ter eigen promotie door een selectie toe te voegen aan zijn website(s), sociale media en advertenties op internet (waaronder maar niet beperkt tot Marktplaats). Indien niet gewenst dient dit vooraf aangegeven te worden zodat deze wens door de fotograaf kan/zal worden gerespecteerd.
  • De fotograaf zal de foto’s nimmer aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijk toestemming/verzoek van de opdrachtgever.
  • Door de fotograaf een opdracht te geven gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze leveringsvoorwaarden.